fredag 20. mai 2011

Luftromsmøte på Starmoen og litt om hva vi har å forholde oss til

Fredag den 6 mai var vi på Starmoen flyplass for å få avklart en del uklarheter i forhold til luftrommet rundt og over flystedene våre. Jeg skal prøve på en noenlunde lettfattelig måte prøve å referere i hvert fall hovedpunktene som ble tatt opp og som vi må forholde oss til.


På kartet ser dere at både Bangsberg og Høsbjør ligger inne i en såkalt luftsportsboks… som også ligger inne i TMA’en…terminalområdet til Gardermoen flyplass. De fleste har forhåpentligvis fått med seg at å ligge inne i en TMA sone betyr høydebegrensning… I vårt tilfelle ligger både bangs og høsbjør inne i TMA sone 4500fot…eller 1372m.. Det vil da si at vi kan fly fritt fra bakken og opp til denne høyden.Så var det luftsportsboksen.. Den går pr definisjon helt ned til bakken og i vårt tilfelle normalt sett opp til 7000fot..eller 2134m… Fra bakken og opp til TMA høyde(1372) kan vi,,men behøver ikke å melde fra at vi flyr.. Skal vi derimot over 1372 er det litt mer komplisert.


Da har Hamar flyplass fått utdelt en ”godkjent” telefon…som vi kan låne for å be om å åpne luftrommet fra 1372 og opp til 2134m.. men i tillegg til dette må en av oss..være ”vakt” nede på bakken for å betjene denne telefonen og ha kontak med alle i lufta via radio.. Dette vil pr dags dato ikke være aktuelt da de færreste flyr med eller har radio…Så i utgangspunktet vil det vel si at vi har en høydebegrensning på 1372m og forholde oss til.

Så til den geografiske delen av det… Begge startene ligger i 1372 TMA…men flyr vi på bangs vil overgangen til neste sone (3500fot eller 1067m) ligge rett sør for starten...( se tracklogg fra turen min til brøttum)Sjøl om det er sjelden vi er så høyd der …er det greit å merke seg at det er slik å forholde seg til det den dagen muligheten for høyde byr seg…. Nordover har vi 1372 m å forholde oss til helt til ei linje mellom Mjøsbrua og ca Brumunddskolen Nord for dette er det  fortsatt 2890m.(ca 12km fra bangs og nordover . Vestover er grensene på bortsida av Mjøsa så de er i utgangspunktet uaktuelle å gå nermere inn på…Østover derimot ligger TMA linje bare ca 1,5 km bak høsbjør Mjøsbrua og og like før Brumund skole (Torseter )

Regner med at mange fortsatt syns dette er noe forvirrende...men vi kan gjerne ta en dag det regner med både luftrom og en del praktiske ting ellers som vi må forholde oss til...serlig for de nye med tips og triks i forhold til plassering på hanget....med hensyn til trakt og hjørneeffekter og drift i løft...slik at ingen havner i skogen ....

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar