onsdag 23. mars 2011

Ring fortsatt 2890m mens Bangs og Høsbjør havner i 1372m

Da har Hans Cato fått de nye boksene på plass...som det går fram av kartet så havner både bangs og høsbjør i 1372boksen ...og det er vel for så vidt greit nok...sjelden vi er høyere der ...Men grensa går farlig nær for neste niva som er drøye 1000m... før gikk denne på helgøya....nå har de punktert flystedet vårt så "gratishaugen " faktisk ligger i soma for drøye 1000m...


Utsnitt av høydekart

Gamle høyden vi er vant til finner vi igjen et stykke før vi kommer til Ring...(heldigvis) og litt øst for høbjør...men det blir litt avant å legge ruta så langt øst da en nærmer seg heme...men det er kanskje bare positivt... da kanskje turen blir lenger :) ...Så får vi se hva som skjer og hvor lett det blir å åpne bokser for å krysse.

Uansett ligger det som før link til de nye høydene i menyen på høyresida....


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar